4:52 am - Wednesday February 20, 2019

Bí quyết cưỡng chế nợ thuế

1.1.1.  Khái quát về cưỡng chế nợ thuế

Cưỡng chế nợ thuế là việc cơ quan thuế và các cơ quan bảo vệ pháp luật áp dụng các biện pháp buộc người nộp thuế phải thực hiện nghĩa vụ thuế. Trước khi thực hiện cưỡng chế nợ thế thì cơ quan thuế buộc phải thông báo cho người nộp thuế hiểu rõ  được nghĩa vụ nộp thuế của mình và những hậu quả nếu không chấp hành đúng quy định sau nhiều lần nhắc nhở. Nếu người nộp thuế vẫn không thực hiện nghĩa vụ thuế của mình thì cơ quan thuế tiến hành các biện pháp cưỡng chế theo đúng trình tự quy định của pháp luật về thuế nhằm đảm bảo được quyên lợi và nghĩa vụ của cơ quan thuế cũng như là người nộp thuế.

tham khảo bài viết về thành lập doanh nghiệp: http://luathungphat.vn/dich-vu-thanh-lap-doanh-nghiep-tron-goi/

 

1.3.2. Vai trò công tác cưỡng chế nợ thuế

Cưỡng chế nợ thuế đảm bảo thực hiện nghiêm túc pháp luật thuế, chống  thất thu thuế có hiệu quả. Bằng các  hình thức và biện pháp tác động đến lợi ích của người nộp thuế buộc họ phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước, không để xảy ra tình trạng cố tình dây dưa, không nộp thuế.

Cưỡng chế nợ thuế đóng vai trò cảnh báo qua đó thúc đẩy sư tuân thủ tự nguyện của người nộp thuế. Việc cưỡng chế như phát đi một tín hiệu cảnh báo với đối tượng nợ thuế rằng các ý đồ cố tình không tuân thủ pháp luật về nợ thuế trong tương lai sẽ không thể tiếp tục thực hiện và sẽ thiệt hại nhiều hơn là tuân thủ tự giác. Đồng thời qua đó răng đe những đối tượng đã đang và sẽ có ý định cố tình không tuân thủ luật định về nợ thuế khác trong tương lai.

dich-vu-bao-cao-thue

Đảm bảo tính công bằng minh bạch trong thực thi pháp luật thuế đối với từng đối tượng nộp thuế .

1.3.3. Yêu cầu công tác cưỡng chế nợ thuế

Hệ thống cưỡng chế hiệu quả khi đảm bảo được các mục tiêu sau:

Tính hiệu lực của pháp luật Nhà nước đòi hỏi sự thực thi thống nhất quy trình cưỡng chế từ cấp trung ương đến địa phương.

Cơ quan thuế phải đảm bảo tính hiệu quả của công tác cưỡng chế nhưng chi phí thực hiện công tác cưỡng chế phải là tối thiểu.

Tính tuân thủ pháp luật của người nộp thuế khi có quyết định bị cưỡng chế của cơ quan thuế.

sự tuân thủ về nộp báo cáo thuế của doanh nghiệp

1.3.4. Nội dung công tác cưỡng chế nợ thuế

Công tác cưỡng chế nợ thuế giúp cơ quan thuế có thể đôn đốc thu tiền thuế nợ và cưỡng chế thu tiền thuế nợ , tiền phạt trong phạm vi quản lí được thể hiện qua một số nội dung cơ bản như sau:

Xây dựng chương trình, kế hoạch thu nợ và cưỡng chế thu nợ thuế trên địa bàn.

Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện các biện pháp cưỡng chế nợ thuế, từ đó, đề ra các biện pháp xử lý thu nợ thuế có hiệu quả, cung cấp danh sách các tổ chức, cá nhân chây ỳ nợ thuế cho UBND Quận, Phòng Kinh tế quận để hổ trợ trong công tác thu hồi nợ đọng.

thu-tuc-thanh-lap-chi-nhanh-cong-ty

Lập hồ sơ đề nghị cưỡng chế và đề xuất biện pháp thực hiện cưỡng chế thu tiền thuế nợ trình Lãnh đạo ra quyết định và thực hiện cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế theo thẩm quyền, tham mưu, phối hợpvới các cơ quan có thẩm quyền, thực hiện cưỡng chế thu tiền thuế nợ theo quy định.

Chỉ đạo các bộ phận chức năng liên quan trong cơ quan thuế phối hợp thực hiện công việc cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định.

Kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình cưỡng chế; đề xuất những nội dung bổ sung, sửa đổi qui trình cưỡng chế nợ thuế về Tổng cục Thuế.

Tổng hợp, báo cáo, đánh gía kết quả thực hiện công tác cưỡng chế nợ thuế trên địa bàn; nghiên cứu, đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác cưỡng chế nợ thuế.

tham khảo thêm: luathungphat.vn

Filed in: Quà tặng cuộc sống

One Response to “Bí quyết cưỡng chế nợ thuế”

  1. BadBoy 01
    16/05/2018 at 3:31 pm #

    hay

Leave a Reply