10:09 am - Tuesday May 23, 2017

Archive: Sức khỏe cộng đồng Subscribe to Sức khỏe cộng đồng

Tại sao lại cạo lông trước

Tại sao lại cạo lông trước khi sử dụng ánh sáng IPL

  Thông thường các chị em phụ nữ sao khi đã chọn cho mình phương pháp triệt lông. Đặc biệt là triệt lông bằng công nghê cao. Thì trong quá trình triệt lông họ sẽ đặt ra một số câu hỏi....