2:57 am - Sunday May 26, 2019

Những yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lí nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế

1.1. Những yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lí nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế

Công tác quản lí nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế thường chịu ảnh hưởng bởi hai nhóm yếu tố sau:
1.1.1. Nhóm yếu tố khách quan
Sự phối hợp của các cơ quan thuế trong công tác quản lý nợ thuế và cưỡng chế thuế rất quan trọng. Các cơ quan thuế nếu không có sự phối hợp nhịp nhàng với nhau trong công tác quản lí nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế sẽ dẫn đến tình trạng thu thuế gặp nhiều khó khăn điều này sẽ ảnh hưởng đến nguồn thu của ngân sách nhà nước.

xem thêm kế toán :http://luathungphat.vn/dich-vu-ke-toan-thue-tron-goi/
Tình hình kinh tế xã hội có ảnh hưởng nhất định đến công tác quản lý nợ thuế và cưỡng chế thuế.Nếu như nền kinh tế xã hội có xảy ra lạm phát hay khủng hoảng kinh tế, điều này dẫn đến tình hình sản xuất kinh doanh điều bị chịu tác động, ảnh hưởng lớn đến doanh thu và thu nhập của các đối tượng nộp thuế từ đó dẫn đến tình trạnh nợ thuế không mong muốn của người nộp thuế.
Ý thức có tác động quan trọng đến hiệu quả của công tác quản lý nợ thuế và cưỡng chế thuế. Ví dụ như ý thức tuân thủ thuế, chấp hành pháp luật thuế của đối tượng nộp thuế không tốt, cố tình dây dưa không chịu nộp thuế, hoặc trường hợp do chính sách quy định chưa rõ ràng thì đối tượng nộp thuế có thể sẽ lợi dụng điểm này để áp dụng tính thuế sai, khi cơ quan thuế phát hiện ra truy thu thì lại cố tình khiếu nại, không chịu nộp thuế.
1.1.2. Nhóm yếu tố chủ quan
Chính sách thuế, pháp luật về thuế là yếu tố rất quan trọng ảnh hưởng đến công tác quản lý nợ thuế và cưỡng chế thuế. Chính sách thuế, pháp luật về thuế phải đồng bộ, nhất quán, phù hợp với tình hình thực tế. Trong một số trường hợp người nộp thuế không có khả năng nộp thuế, nợ đọng kéo dài nhưng cơ quan thuế vẫn phải tính phạt nộp chậm lại càng làm cho số nợ đọng tăng lên, từ đó sẽ càng làm cho việc quản lý thu nợ gặp nhiều khó khăn. Dẫn đến việc đánh giá hiệu quả công tác quản lý nợ thuế và cưỡng chế thuế lại càng không chính xác. chính sách luật hùng phát là làm thủ tục thay đổi tên công ty

Quy trình quản lý nợ thuế của cán bộ thuế hợp lý hay không hợp lý sẽ có ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả công tác quản lý nợ thuế vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến thao tác nghiệp vụ của cán bộ thuế.
Con người luôn là nhân tố quyết định hiệu quả trong công tác quản lí nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế được thể hiện qua các yếu tố chuyên môn, nghiệp vụ của các cán bộ thuế.
Các phần mềm quản lí thuế, hỗ trợ kê khai thuế, tính thuế nợ cũng là một trong những yếu tố không nhỏ tác động đến công tác quản lí nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế.

1.2. Tầm quan trọng của việc nâng cao công tác quản lí nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế

Công tác quản lí nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế là khâu cuối cùng trong hệ thống quản lý thuế,là một trong những chức năng chính và cơ bản của mô hình quản lý thuế theo chức năng trong cơ chế tự khai tự nộp. Từ thực tế cho thấy khi thực hiện hầu hết bất cứ một quy trình nào thì càng về những khâu cuối cùng càng gặp nhiều khó khăn,thử thách.Công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế cũng không nằm ngoài quy luật đó.Đóng vai trò là một khâu cuối cùng trong hệ thống quản lý thuế,công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế được đánh giá là khâu khó khăn nhất của công tác Quản lý thuế và là công tác trọng tâm hàng đầu của ngành Thuế.Từ khi Luật quản lý thuế ra đời,khâu cải cách hành chính thuế được chú trọng tránh gây khó khăn và phiền hà cho người nộp thuế.Để cho người nộp thuế chủ động thực hiện nghĩa vụ thuế của mình thì công việc kê khai đăng ký thuế và kê khai nộp thuế được thực hiện theo cơ chế “Tự tính,tự khai,tự nộp”.Về tự tính,tự khai thì hầu hết người nộp thuế chấp hành nghiêm chỉnh.Nhưng vấn đề tự nộp thuế theo đúng thời gian quy định trong Luật quản lý thuế thì lại là một vấn đề nan giải,rất nhiều đối tượng nộp thuế không thực hiện nộp số thuế đã kê khai cho nhà nước đúng hạn,dẫn đến tình trạng nợ thuế, để lại rất nhiều hậu quả xấu.Cụ thể,nợ thuế gây nhiều hậu quả nghiêm trọng về kinh tế xã hội như:
+ Nợ thuế làm thất thu ngân sách nhà nước.

dich-vu-thanh-lap-cong-ty
+ Nợ thuế sẽ tạo ra một sự mất cân bằng về nghĩa vụ thuế giữa các đối tượng nộp thuế và các đối tượng không chấp hành nghĩa vụ nộp thuế của mình.
+ Nợ thuế sẽ tạo ra một khoản chi phí cho công tác quản lí nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế từ đó gây mất thời gian, công sức của các cán bộ thuế cũng như là cơ quan thuế.
Có thể nói nợ thuế là một thực trạng phổ biến thường gặp trong công tác quản lý thuế hiện nay,trở thành vấn đề nổi cộm ở hầu hết các địa phương,ở hầu hết các cơ quan thuế từ cấp Cục cho tới cấp Chi cục.Trong giai đoạn 5 năm 2004-2008 là giai đoạn nợ thuế tăng trưởng nhanh,đỉnh điểm là vào năm 2007 và 2008 với mức tăng trưởng của nợ thuế lần lượt là 44,3% và 87,9%.Những năm của giai đoạn tiếp theo,cùng với việc thực thi luật quản lý thuế và ban hành riêng quy trình cho công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế đã giúp cho công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế có nhiều mặt tích cực, song công tác này vẫn còn nhiều hạn chế nhất định như:
Tỷ lệ nợ thuế trên phạm vi toàn quốc tuy có xu hướng giảm nhưng giảm khá chậm và không chắc chắn.Số thuế nợ vẫn cao, tỷ lệ nợ thuế so với số thu thuế vẫn cao hơn thông lệ quốc tế và chưa đạt mục tiêu đề ra là dưới 5% /thu ngân sách từ thuế.
Nợ thuế không có khả năng thu, khó thu, nợ dây dưa kéo dài diễn ra hầu hết ở các địa phương,các sắc thuế,nợ thuế của khu vực doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp dân doanh ở mức rất cao nhưng chưa có giải pháp hữu hiệu để thu nợ.
Một số khoản nợ thuế có tuổi nợ cao,dây dưa kéo dài nhưng chưa có biện pháp hiệu quả để thu nợ kịp thời vào ngân sách nhà nước.
Tính hiệu lực của các biện pháp cưỡng chế,hiệu quả của công tác quản lý nợ thuế ở một số địa phương còn rất thấp,thậm chí một số địa phương còn có xu hướng xấu đi.
Rất nhiều nguyên nhân dẫn đến nợ thuế có thể liệt kê ra như tình hình kinh tế suy thoái,các đối tượng nộp thuế gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh;ý thức chấp hành pháp luật thuế của đối tượng nộp thuế còn kém;hành lang pháp lý còn sơ hở,chưa thật sự chặt chẽ tạo cơ hội cho một bộ phận đối tượng nộp thuế lách luật và vẫn còn gây phiền hà cho người nộp thuế;trình độ,năng lực,phẩm chất đạo đức của các cán bộ công chức làm công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế còn thấp;hệ thống phần mềm ,công cụ phục vụ công tác quản lý còn nhiều thiếu sót,chưa được hoàn thiện.Vấn đề nợ công của Việt Nam đang ở mức báo động đòi hỏi phải huy động nguồn lực trong nước một cách hiệu quả,hạn chế phụ thuộc vào các nguồn lực bên ngoài.Do vậy,việc huy động,đảm bảo nguồn thu kịp thời cho ngân sách nhà nước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội,củng cố an ninh quốc phòng và đảm bảo an sinh xã hội là nhiệm vụ chính trị rất quan

dich-vu-ke-toan-tron-gói

trọng.Xét riêng đối với ngành Thuế,trong điều kiện hiện nay,tình trạng nợ thuế đang diễn biến phức tạp với nhiều nguyên nhân,mức độ và tính chất khác nhau,nếu không được theo dõi chính xác, quản lý chăt chẽ và có các biện pháp đôn đốc kịp thời,hiệu quả sẽ không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn thu của ngân sách nhà nước mà còn như những hậu quả nợ thuế đã đề cập ở trên còn tạo ra sự bất bình đẳng trong kinh doanh,làm giảm hiệu lực pháp luật và làm giảm chất lượng công tác quản lý thu.Do vậy việc tăng cường và hoàn thiện công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế là vấn đề cấp bách đặt ra đối với mỗi Chi cục thuế,Cục thuế,đòi hỏi mỗi Chi cục thuế,Cục thuế phải nỗ lực trong việc khắc phục những khó khăn đồng thời tìm ra giải pháp cải thiện thực trạng nợ thuế ở địa bàn quản lý.

xem tiếp

Filed in: Quà tặng cuộc sống

No comments yet.

Leave a Reply