1:53 am - Thursday April 26, 2018

Quy trình khai báo các thông tin trên phần mềm TAS-ERP

 

Bước 1: Khai báo tham số (tên công ty, tham số chấm công).

Bước 2: Khai báo máy chấm công.

Bước 3: Khai báo ca làm việc.

 Bước 4: Khai báo bộ phận – phòng ban.

 Bước 5: Khai báo chức vụ

 Bước 6: Khai báo nhân viên.

Bước 7: Khai báo các ngày nghỉ lễ (không bắt buộc).

Bước 8: Khai báo loại nghỉ (không bắt buộc).

 Bước 9: Khai báo lý do nghỉ (không bắt buộc).

Bước 10: Khai báo ưu đãi (không bắt buộc).

 

Image 8

 

  • Quy trình tạo bảng công và xuất các báo cáo hàng tháng

 

 Bước 11: Tải dữ liệu từ máy chấm công.

Bước 12: Phân ca cho nhân viên.

Bước 13: Xử lý giờ quẹt.

Bước 14: Tổng hợp và xử lý dữ liệu

Bước 15: Xuất bảng công và báo cáo.

 

Filed in: Thủ thuật, ứng dụng

No comments yet.

Leave a Reply